Kontakt

Hillerød Forsyning
Ægirsvej 4
3400 Hillerød
Tlf.: 48 23 10 00

Mandag-torsdag: 9.00-15.00
Fredag: 9.00-13.00

Læs mere

Skriv til os


To nye affalds-beholdere i 2014

I løbet af året får alle villaer og rækkehuse to nye affaldsbeholdere på hjul til rest- og madaffald.

Læs mere  

Separatkloakering

Over den næste årrække skal flere områder i Hillerød separatkloakeres. Er du én af dem?

Læs mere

Seneste nyt

Vandværket ved Slangerup lukker midlertidigt

16.10.14

I ugerne 43-47 lukker HOFOR midlertidigt vandværket ved Slangerup for at gennemføre vedligeholdelse af værket. Lukningen kan føre til en stigning af grundvandet i området.

Læs mere

Forsinkelse på afhentning af haveaffald

13.10.14

På grund af ekstraordinær travlhed hos vores renovatør er der desværre forsinkelser i forbindelse med afhentning af haveaffald. Haveaffaldet skal nok blive hentet, men ikke på de offentliggjorte datoer.

Læs mere

Ændring af betalingstidspunkt for vand/vandafledning

07.10.14

Hillerød Forsyning har på grund af nyt afregningssystem besluttet at flytte betalingstidspunkterne for vand/vandafledning. Indtil nu har vi faktureret to gange årligt – i marts og september. Vi fortsætter med at fakturere to gange om året, men det bliver i stedet i januar og juni.

Læs mere

Borgere får brev om separatkloakering

29.09.14

Breve, foldere og borgermøder er på vej til de borgere, der skal separatkloakere deres ejendom.

Læs mere

Oprensning af regnvandsbassiner

24.09.14

I resten af 2014 skal vi rense cirka 12 af vores regnvandsbassiner. Rensningen består i, at vi fjerner det slam, som har hobet sig op over årene. Oprensningen sker for at sikre funktionen af bassinet.

Læs mere

Geotermi

Geotermisk varme - fordele for både miljø og økonomi

Læs mere om projektet.

Selvbetjening